Teknolojiyi insanlığın faydasına üretmek için farkındalık oluşturulabilir mi?

Günümüzde şirketler, işlerinde teknolojik araçları daha yoğun kullanmakta olup, işlerini yönetebilecekleri, işleri kolaylaştıran, verimlilik sağlayan, şirketi ileriye taşıyabilecek güçlü bir IT organizasyonuna sahip olmak isterler. Hızlı değişen rekabet ve teknolojik şartlarla birlikte ihtiyaç duyulan güçlü IT kavramının içeriği de daha sık değişmekte ve güncellenmektedir. Bu alandaki gelişmelerin artık dünya çapınca takip edilmesi, geliştirilmesi, uygulanması, bakım destek hizmetlerinin verilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Şirketlerde IT organizasyonlarının kurulması ile birlikte bu alanda hizmet verecek olan IT çalışanlarının nitelikleri ve eğitimleri önemli bir hale gelmiştir. IT çalışanlarının öneminin artması ile birlikte kariyer tercihleri, kariyer planlamaları, teknik eğitimleri ve gelişimleri, iletişim kurma becerileri, konuları gündeme gelmiştir. Güçlü iletişim ile iş ilişkileri kurmak şirketlere büyük avantajlar sağlamaktadır, tüm alanlarda olduğu gibi IT alanında da müşteri olarak tariflenebilecek hizmet alan kişilerle iyi ilişkiler kurması önemlidir.

Yenilikçilik odaklı IT çalışanları bu gerekliliği farklı şekilde gerçekleştirebilmektedir. Verimli bir IT organizasyonu kurulması için IT çalışanlarının şirket içerisindeki birimlere entegrasyonu öncelikle yapılması gerekenler arasındadır, bu çalışma IT’nin teknoloji ekibi olmasının da ötesinde şirketin her düzeyinde katkı sağlayabilecek olması yönünde belirleyicidir. IT çalışanları kurumsal hedefleri daha ileri taşıyacak ve destekleyecek sistemleri tasarlamada, becerilerini ne kadar çok ortaya koyabilirlerse şirketler o kadar çok verimli ve başarılı olurlar.

IT çalışanlarının hizmet verdikleri iç ve dış müşterilerin kullanıcıları ile bir arada çalışma yapabilmesi bu akışın sağlanması açısında değerlidir. IT çalışanları teknik yetkinlikler dışında çevreleri ile iletişim becerisinin kendilerini değerli kılan özelliklerden en önemlisi olduğunu ifade edilmektedir. IT çalışanların için projenin parçası olmak değerlidir, uzmanlık ve bilgi birikimlerini gösterebilme imkanlarının sunulması, motivasyonlarını artırmakla birlikte kendilerini daha ileriye taşımalarında da oldukça yapıcı ve geliştiricidir.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden IT çalışanlarının şirketlerde daha çok dinlenmesine ve fikirlerinin alınmasına ihtiyaç vardır. Teknik konuşmanın dışında, düşünceleri açığa çıkartacak ucu açık sorular IT çalışanlarının iletişimini diğerleri ile kuvvetlendirebilmektedir.

Şirketlerde IT çalışanları ile diğer çalışanların uyumu problemlerin kısa sürede çözümü için gereklidir. İletişim kanallarının geliştirilmesi ile IT çalışanları şirket içerisinde haberdar oldukları problemleri daha efektif çözme şansına erişebilirler. IT çalışanları genel olarak çok hızlı düşünebilir çok hızlı şekilde çözümden konuşmaya başlayabilirler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir